Menu
logo irlandia.ie

Irlandczycy najmłodszą populacją w całej Unii Europejskiej

Share

Irish childrens

Ostatnio prowadzone analizy populacji irlandzkiej oraz europejskiej wykazują, że spośród wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej to właśnie w Irlandii znajduje się najwięcej osób w wieku od 0 do 14 lat.

Średnia Unii Europejskiej dla mieszkańców w wieku 0-14 wynosi 15,5 %. W samej Irlandii wskaźnik ten jest znacznie wyższy i plasuje się na poziomi 22%. Zatem 22% jednostek spośród całej 4,7 milionowej populacji Irlandii to dzieci.

Dane statystyczne pokazują także, że jednocześnie w Irlandii zarejestrowany został najniższy odsetek osób będących powyżej 65 roku życia. Średnia europejska dla tego aspektu wynosi 18,5 %, a w Irlandii tylko 13 %.

Rekord w kwestii liczby osób w wieku emerytalnym biją Niemcy (21% ich populacji) oraz Włosi (22% ich populacji). Osoby młode w tych krajach stanowią odpowiednio 14 oraz 13% ogółu populacji.

Najwyższy wskaźnik płodności przypada na Francję i Irlandię. Uśredniając, w krajach tych na matkę przypada dwójka dzieci. W tej kwestii w niekorzystnej sytuacji znajduje się Grecja, Portugalia, Hiszpania oraz Węgry, gdzie populacja wyraźnie się wykrusza. Jak pokazują dane, w tych krajach na matkę przypada około 1,3 dziecka, co jest nie wystarczającą liczbą do uzupełnienia braków wśród populacji.