Menu
logo irlandia.ie

24 największe problemy opiekunów osób starszych w Irlandii

Share

opieka ludzi starszych

Najnowsze dane pochodzące z obserwacji branży opieki domowej wzywają do natychmiastowego polepszenia praw pracownika.

Grupy reprezentujące opiekunów osób starszych wzywają do nowych wytycznych dotyczących zatrudnienia. Wszystko po to by móc bardziej chronić pracowników w tej branży.

SIPTU, Migrant Rights Centre oraz Carers Association chcą doprowadzić do ogólnokrajowych konsultacji z pracownikami opieki domowej, którzy bardzo często są wyzyskiwani oraz dyskryminowani. Z wyników badań wynika, że takie zachowania stają się coraz bardziej powszechne w tym sektorze.

Opiekunowie zatrudniani przez rodziny i prywatne agencje są „coraz bardziej narażone na niepewne warunki pracy, w tym niskie płace, umowy na czas określony oraz nieregularne godziny pracy” czytamy we wspólnym oświadczeniu.

W Irlandii miały już miejsce pierwsze warsztaty konsultacyjne, w których udział wzięło 109 pracowników opieki domowej. Główne tematy, jakie zostały poruszone w trakcie spotkania to:

- brak standardów dla pracowników sektora prywatnego – różne stawki wynagrodzenia, standardów opieki i warunków zatrudnienia;

- niedostateczne przeszkolenie pracowników do wykonywania większości aspektów pracy

- brak czasu na rozmowę z klientami;

- napięte harmonogramy, które są wynikiem pracy w kilku miejscach;

- za czas spędzony z klientem na rozmowie nie jest płacone;

- zwiększona ilość papierkowej roboty;

- nie uwzględnianie w wynagrodzeniu takich kosztów jak: koszty transportu;

- dyskryminacja i rasizm w pracy;

- brak bezpieczeństwa w pracy;

- strach przed utratą godzin;

- strach przed skargami;

- kwestia higieny pracy;

- brak jasnych i klarownych opisów stanowisk pracy;

- brak umów o pracę;

- praca „na wezwanie”, nocne zmiany, bez dodatkowego wynagrodzenia;

- brak podstawowych praw i uprawnień pracowniczych takich jak na przykład: płaca minimalna, brak wynagrodzenia za nadgodziny, urlop, wolne święta;

- pracodawcy nie rejestrują pracowników w celach podatkowych;

- praca często jest nadmiernie długa bez prawa przerwy;

- ciężkie obciążenia;

- brak możliwości progresji pracy;

- brak ubezpieczenia zdrowotnego;

- trudności w porozumieniu się z innymi członkami rodziny;

- permanentny stres emocjonalny i psychiczny spowodowany mieszkaniem i pracowaniem w prywatnych domach pracodawców;

- brak uznania wartości pracy związanej z opieką.

Związki zawodowe wezwały rząd do wprowadzenia krajowych standardów dla pracowników opieki domowej. Standardy te powinny być rygorystycznie regulowane.

Wzywa się także rząd do „umownych kar dla agencji opiekunów domowych, które dopuściły się naruszenia przepisów prawa w zakresie równości i praw człowieka, pielęgnowania kultury, akceptacji i przestrzegania” stwierdza raport.