Menu
logo irlandia.ie

Złe statystyki wśród najnowszych badań nad bezrobociem

Share

unemployment

Jak pokazują liczby, w lipcu stopa bezrobocia skierowała się w niekorzystną stronę po raz pierwszy od początku 2014 roku. Najnowsze dane z CSO mówią, że krajowy poziom bezrobocia był na jednakowym poziomie od trzech miesięcy, do lipca bieżącego roku (9,7%).

Ilość osób bez pracy, skorygowana o czynniki wynikające z okresu prac sezonowych, nieco poszła w górę w ciągu jednego miesiąca – po raz pierwszy od osiemnastu miesięcy, czyli początku roku 2014. Łączna liczba bezrobotnych wynosiła około 208 900, a w czerwcu podskoczyła do 300. Jak widać statystyki się podniosły, jednak nadal są niższe niż w tym samym czasie rok temu (o 32000 mniej). Krzywa na poniższym wykresie obrazuje poziom bezrobocia w przeciągu kilku ostatnich lat.

Wykres - bezrobocie - Irlandia

W notatce wstępnej, ekonomista Davy, David McNamara powiedział, że „wydaje się, że dobra sytuacja na rynku pracy nieco zahamowała, jednak nikt nie spodziewał się, że przez ten fakt stopa bezrobocia zacznie przybierać bardziej negatywny wymiar w dłuższej perspektywie. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiejsze wyniki są rozczarowujące. Głównie przez fakt, że CSO otrzymywało nieco wcześniej pozytywne raporty od pracodawców w kwestii zatrudnienia. Przypuszcza się także, że spadek zaufania konsumentów miał poniekąd wpływ na wzrost bezrobocia w lipcu, a obecnie, być może, także obawy związane z kryzysem w Grecji dają swój oddźwięk na rynku pracy.”

Niepokojące wyniki młodych dorosłych i młodzieży

Stopa bezrobocia wśród ludzi młodych, mierzona w oparciu o osoby w wieku 15-24, będące częścią siły roboczej, wzrosła z 19,9% w czerwcu, do 20,2% w lipcu. The National Youth Council of Ireland (Krajowa Rada Młodzieży Irlandii) wyraża swoje zmartwienie kwestią podwyższonej stopy bezrobocia młodzieży – szczególne dotyczy to jednostek, które pozostają bez zatrudnienia od dłuższego czasu.

„W miarę jak gospodarka kraju regeneruje się i dochodzi do wzrostu liczby wolnych miejsc pracy, ważne jest, aby grupa osób długoterminowo bezrobotnych miała szansę wybicia się i znalezienia miejsca zatrudnienia. Bardzo istotne jest zapewnienie wsparcia takim osobom, aby mogły dostać się na drabinę pracy” – mówi zastępca dyrektora James Doorley.

Statystyki pokazują, że stopa bezrobocia wśród mężczyzn w lipcu wynosiła 10,8%, podczas gdy wśród kobiet 8,4%. Obecnie jednostki płci męskiej stanowią więcej niż sześć na dziesięć osób oficjalnie nie posiadających zatrudnienia w całym kraju.

Najbardziej aktualne dane dotyczące bezrobocia, pochodzące z CSO, obejmują analizą okres od trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku. Wynika z nich, że początkiem 2015 w Irlandii było 1 930 000 osób pracujących w Irlandii, czyli o 84 000 więcej niż jeszcze dwa lata wcześniej.