Menu
logo irlandia.ie

Ofiary przemocy domowej w Irlandii nie są chronione

Share

przemoc domowa

Z najnowszych badań nad przemocą domową wynika, że niestety system prawny w Irlandii jest nieskuteczny w przypadku kobiet, które doświadczają przemocy.

Irlandzki system prawny okazuje się być nieskuteczny w przypadku kobiet, które najczęściej padają ofiarami przemocy w rodzinie. Taki wniosek wysunięto po przeprowadzeniu badań, które zleciła jedna systemie organizacji zajmująca się poszkodowanymi kobietami.

Sondaż na ten konkretny temat zleciła organizacja Safe Ireland, która zajmuje się ofiarami przemocy domowej (głównie kobietami i dziećmi). W badaniu przeanalizowano różne warstwy systemu sprawiedliwości: od policji, aż po sędziów. Z ankiety wywnioskowano, że „często nie poświęcano każdej kobiecie dość czasu i uwagi, które są niezbędne do właściwej analizy każdego, indywidualnego przypadku” powiedziała Sharon O’Halloran, dyrektor generalna Safe Ireland.

Pani O’Holloran uważa, że przemoc w rodzinie w Irlandii traktowana jest jako „coś uciążliwego i niedogodnego, a nie jako przestępstwo”. Dodała również, że „Potrzebujemy radykalnych zmian w kulturze i przede wszystkim w systemie prawnym, tak, aby przemoc domowa była traktowana bardzo poważnie przez wszystkich”.

Zgodnie z badaniami, które skoncentrowały się na 13 ofiarach żyjących w obszarach miejskich i wiejskich wynikło, że kobiety, które padły ofiarami przemocy w rodzinie, nie są poważnie rozpatrywane przez system prawny. Ofiary często są w sądzie uciszane, a ich zarzuty nie zostały sprawdzane w pełni. Naruszanie ich bezpieczeństwa oraz pogróżki również uchodziły na sucho oprawcom.

Kobiety w wywiadach opisywały szereg zachowań wysokiego ryzyka, takich jak zagrożenie życia lub przymusowych stosunków płciowych, które nie zawsze były dołączane do akt sprawy. Chociaż raport wskazuje na wiele wad w systemie prawnym, to zdarzają się również i pozytywne przypadki, w których kobiety zostały w pełni wysłuchane przez wymiar sprawiedliwości.

Jesteśmy przekonani o tym, że możemy pracować nad tym, aby zapewnić wszystkim poszkodowanym kobietom wysłuchanie przez sądy i fakt, że może stać się to normą dla kobiet i dzieci i nad zmianami w kulturze” powiedziała O’Halloran.

Safe Ireland wraz z Ministrem Sprawiedliwości Francesem Fitzgeraldem listę, na której znajdują się 34 punkty, które trzeba wprowadzić w życie. O’Halloran powiedziała, że aktualnie już cztery punkty zostały wdrożone. Są to:

- Ustanowienie cywilnej i karnej definicji przemocy domowej, która obejmuje kontrolę stosowania środków przymusu;

- Wprowadzenie sytemu oceny ryzyka tak, aby ryzyko agresywnego zachowania się było uznawane, w tym także zmuszanie do odbycia stosunku płciowego;

- Wprowadzenie ograniczenia dotyczącego sprawozdawczości i tożsamości ofiar w postępowaniach karnych związanych z tym, że kiedy ofiara potrzebuje pomocy pozostanie ona anonimowa;

- Usunięcie istniejących opłat za pomoc prawną dla ofiar przemocy domowej.

Główne europejskie badanie ogłoszone w zeszłym roku wykazało, że aż 79 procent irlandzkich kobiet, które doświadczyły przemocy lub nadużycia nie kontaktuje się jakąkolwiek organizacją czy policją. Średnia europejska w tej samej kwestii to 53 procent.