Menu
logo irlandia.ie

Metoda dostarczania elektryczności do domostw może ulec zmianie

Share

Państwowy operator systemu transmisji energii elektrycznej, EIRGRID, opublikował dzisiaj projekt strategii rozwoju sieci przesyłowej na terenie Irlandii. Przewidywane zmiany w systemie transmisji będą kosztowały od 2,7 miliarda Euro do około 3,9 miliarda Euro.

Celem modernizacji jest udoskonalenie istniejącej infrastruktury w taki sposób, aby mogła ona sprostać rosnącym wymaganiom energetycznym w Irlandii.

Pierwsze plany prac nad systemem przesyłowym pojawiły się w 2008 roku i były one częścią strategii Grid 25, mającej wiele celów, w tym wzmocnienie systemu transmisji. Jednak w pierwotnej wersji, założenia planu przewidywały zastąpienie istniejących linii energetycznych, natomiast aktualny pomysł proponuje ich aktualizację i udoskonalenie. Ponadto, w częściach Zachodnich, które zostałyby podpięte do głównej siatki, nie wykorzystywałoby już tak wiele okablowania napowietrznego, zamieniając go na gruntowe. Część Północ – Południe pozostaną przy połączeniach napowietrznych.

Reakcja

Nowy projekt strategiczny został dzisiaj przyjęty przez grupę biznesową Ibec, przewodzoną przez lidera, Neila Walkera, który oświadczył, że „nasi członkowie zgadzają się ze stwierdzeniem, że nowe połączenia powinny był połączeniami napowietrznymi. Wprowadzenie ich pod ziemię, mimo że byłoby tańsze dla użytkowników, po prostu nie sprostałoby dzisiejszym wymaganiom względem tego typu infrastruktury”.

dostawy pradu

Proponowana nowa siatka, spotkała się z negatywną reakcją, ze strony senatora Fianna Fail, Thomasa Byrne’a, który uznał, że nowy plan zaniedbuje północny wschód kraju, nie biorąc pod uwagę rozwiązań alternatywnych dla napowietrznych linii energetycznych , które mają zastosowanie w połączeniu północ – południe. „Społeczności w całek północno wschodniej części kraju są traktowane jak obywatele drugiej kategorii. Nikt nie bierze pod uwagę faktu, że ogromne słupy energetyczne mogą być związane z poważnymi rezultatami i wpływem na tamten region i jego mieszkańców. Wszelkie ryzyko i opinie na ten temat, są jakby ignorowane.”

Koszty

Szacuje się, że całkowity koszt projektów realizowanych w niniejszej strategii będzie mieścił się między 2,7 a 3,9 miliarda Euro. Jak się okazuje, obecna ostateczna przewidywana cena realizacji projektów spadła od 2008 roku o około pół miliarda Euro.

Minister do spraw energetyki, Alex White, powiedział: „Szkic projektu prezentuje świeże podejście, które zostanie przyjęte z aprobatą. Dzięki nowej strategii, będziemy mogli wzmocnić naszą sieć elektryczną, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nowa infrastruktura, tworzona w niektórych regionach od zera, zostanie wybudowana z troską o jak najlepsze jej funkcjonowania i spełnianie obecnych wymagań, a także zgodna z potrzebami”.

Firma oczekuje na opinie z poszczególnych środowisk, zanim złoży oficjalnie propozycję strategii do Wydziału Komunikacji, Energii i Zasobów Naturalnych.