Menu
logo irlandia.ie

IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych

Share

                                                                Dabln-nr-2-300x284

Szkolnictwo polonijne w dobie przemian Europy - diagnoza, rola i perspektywy.22-23 listopada 2014r. w Belvedere Hotel w Dublinie odbyło się IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele PMS z całej Europy oraz goście z Polski: Minister Ewa Dudek- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Łukasz Abgarowicz Senator RP - Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Ligia Krajewska -Posłanka na Sejm RP, Joanna Kozińska- Frybes -zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Piotr Bonisławski - Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Aleksandra Kujawska z Fundacji Edukacja Dla Demokracji - Koordynator Projektu Szkoła.Pl w Irlandii. Obrady zapoczątkował Radca Piotr Rakowski - Chargé d’Affaires Ambasady RP w Dublinie.

Tematem przewodnim sympozjum było Szkolnictwo polonijne w dobie przemian Europy - diagnoza, rola i perspektywy. W swoich wystąpieniach prelegenci przedstawili sytuację szkolnictwa w poszczególnych krajach oraz problemy szkół i nauczycieli. 

Dominował temat nierównego dostępu do nauki języka polskiego poza granicami Polski. Wyjątkową rzadkością było powołanie w Irlandii aż pięciu Szkolnych Punktów Konsultacyjnych. Jak wiadomo szkoły te uzyskują stuprocentowe finansowanie z MEN, dzięki czemu oferują bezpłatną naukę. Pozostałe szkoły są prowadzone na zasadzie działalności społecznej bądź prywatnej, muszą więc utrzymywać się ze składek rodziców. Uczniowie SPK mają przywilej darmowego dostępu do nauki języka polskiego, posiadania legitymacji uczniowskiej oraz uzyskania świadectwa wg państwowego wzoru. Nie każdy uczeń może korzystać z nauki w SPK, a rodzice nie zawsze są w stanie zrozumieć powód takiego różnicowania szkół, co stanowi źródło konfliktów i nieporozumień. Delegaci podkreślili, iż byłoby niezmiernie ważnym, by poruszany od lat problem nierównego tratkowania polskich dzieci i szkół został dostrzeżony i rozwiązany przez polskie organy państwowe. Wiązałoby się to z proporcjonalnym udzielaniem pomocy różnego typu placówkom edukacyjnym. Jednym z proponowanych wielokrotnie rozwiązań mogłoby być stopniowe uspołecznianie Szkolnych Punktów Konsultacyjnych.

Ponadto, istotny poruszany podczas obrad problem stanowi brak wiedzy rodziców na temat korzyści płynących z dwujęzycznego rozwoju dzieci oraz roli, jaką w życiu młodego człowieka może pełnić gruntowna znajomość języka ojczystego oraz kultury i tradycji kraju pochodzenia. Dlatego za niezbędne uważa się przeprowadzenie światowej kampanii informacyjnej dla rodziców, wykorzystującej wszelkie dostępne media.

Delegaci sformułowali także szereg innych postulatów dotyczących szkolnictwa polonijnego, które zawarte zostaną w Deklaracji Dublińskiej i skierowane do MSZ, MEN oraz parlamentu RP. Wśród nich m.in. konieczność dofinansowania wyjazdów językowych do Polski, wsparcia metodyczne dla nauczycieli oraz opracowania podręczników dla szkół polonijnych.

Przedstawiciele rządu i parlamentu zadeklarowali otwartość na problemy i gotowość podjęcia działań na rzecz rozwoju szkolnictwa poza granicami Polski. Podkreślili również wagę i zasługi Polskich Macierzy Szkolnych i szkół społecznych dla zachowania języka polskiego wśród starej i nowej emigracji. 

W najbliżym czasie odbędzie się spotkanie Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, podczas której mamy nadzieję kontynuować rozmowy na tematy poruszane podczas sympozjum.

Organizatorem Sympozjum była Polska Macierz Szkolna w Irlandii, która wyróżniona została Cerytyfikatem Partnerstwa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Nagrodę odebrała prezes PMSI Marta Szutkowska-Kiszkiel z rąk wiceprezesa SWP Piotra Bonisławskiego.

Zarząd PMSI składa serdeczne podziękowania delegatom oraz gościom z Polski za przybycie oraz za rzetelne przygotowanie prelekcji, dzięki czemu sympozjum odbyło się w klimacie rozmów merytorycznych, co pozwoliło na wartościową dyskusję i sformułowanie rzeczowych wniosków.

                                                                 Dablin-nr-1-300x173