Menu
logo irlandia.ie

Irlandzkie Stowarzyszenie Rakowe oskarża firmy tytoniowe o umożliwianie nielegalnego handlu

Share

cigarete

Oskarżenia pojawiły się zaraz po ukazaniu się najnowszego raportu Urzędu Skarbowego na temat nielegalnego handlu tytoniem, dokonywanego na terenie Irlandii. Irlandzkie Stowarzyszenie Rakowe (ICS) obwinia wielkie koncerny tytoniowe o celowe zalewanie rynku papierosami.

„Poziom dostępnej liczby papierosów w Irlandii sugeruje, że wielkie kompanie tytoniowe celowo zalewają gospodarkę nisko podatkowymi wyrobami własnych marek, które potem tajemniczo znajdują drogę na rynek państw takich jak, między innymi, Wielka Brytania i Irlandia, w których ceny papierosów są wysokie, aby skutecznie zniechęcać do wpadania w nałóg lub jego kontynuowania.” - mówi Kathleen O’Meara, szef wsparcia i komunikacji ICS.

Na Ukrainie w 2008 roku, czworo największych producentów tytoniowych w kraju, produkowało i importowało nadwyżkę 30 miliardów papierosów na swoim rodzimym rynku. Uważa się, że produkty tam powstałe znalazły także drogę na czarny rynek Zachodniej Europy.

Powyższe stwierdzenia powstały po ukazaniu się najnowszego raportu Urzędu Skarbowego. Jak wynika z jego danych, 12% kartonów papierosów w Irlandii były nielegalnie rozprowadzane. Spośród nich 11% sklasyfikowano jako pochodzące z przemytu. Wskazuje to na fakt, że pochodzą one od legalnych producentów, a nie podrabianych źródeł.

Firma Japan Tobacco International (JTI) produkuje marki papierosów Silk Cut i Benson and Hedges, które są numerami jeden wśród wyrobów tytoniowych w Irlandii. Firma JTI zleciła przeprowadzenie raportu dotyczącego nielegalnego handlu papierosami w 2013 roku, w którym okazało się, że 28,3% podatków od tytoniu w Irlandii opłacone zostało przez nie-irlandzkie źródła. John Freda, dyrektor JTI, w raporcie podkreśla, że „zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi jest jednym z priorytetów firmy JTI.”

Irlandia posiada trzecią z kolei, najwyższą stopę bezcłowych zakupów wyrobów tytoniowych w Europie, zaraz po Norwegii i Litwie.

„My w JTI oczekujemy dalszej współpracy z organami ścigania, administracji, sprzedawców oraz innych zainteresowanych sprawą stron, w celu ograniczenia i przezwyciężenia nielegalnego handlu tytoniem nie tylko w Irlandii, ale także w innych krajach”. – mówią przedstawiciele firmy JTI.

W oświadczeniu wydanym na początku bieżącego roku, rzecznik Komitetu Producentów Wyrobów Tytoniowych (ITMAC) powiedział: „Jako kraj, który uważa się za litera w kontrolowaniu sprzedaży i produkcji tytoniu, uważamy że rząd musi zadbać o prawidłowe rozwiązanie problemu i zaradzić w kwestii czarnego rynku, poprzez formułowanie odpowiednich rozporządzeń i działań fizycznych.”