Menu
logo irlandia.ie

Przeciętny irlandzki deponent posiada ponad 20,000 Euro w depozycie

Share

 

Pomimo dużych sum w banku, wielu deponentów nie zarabia dużych sum w podjętej pracy. Jak wykazują badania przeprowadzone przez Standard Life, ponad trzy czwarte irlandzkich dorosłych posiada rachunek oszczędnościowy, którego wysokość w depozycie wynosi około 20.500 Euro.

Euros

Badania oszczędności oraz inwestycji Irlandczyków wykazały, że prawie jeden na pięciu dorosłych w Irlandii (17%) ma od 10 tysięcy do 50 tysięcy Euro w depozycie. Ponadto, więcej niż sześć na dziesięć deponentów nie wie jaka jest stawka podatku nałożona na te kwoty i ile wynoszą odsetki. Jednocześnie 68% Irlandczyków uważa, że obecne oprocentowanie depozytów są niekorzystne w stosunku do składanych pieniędzy.

Wysoki poziom oszczędności przełożonej na lokaty został uznany przez wiele osób jako główny element w sprawie ożywienia gospodarczego kraju. Konsumenci odkładają zakupy na później, magazynują pieniądze i spowalniają inflację oraz konsumpcję w gospodarce krajowej.

Najnowsze dane pochodzące z banku centralnego wykazują, że irlandzkie gospodarstwa domowe miały w sumie ponad 91 000 000 000 Euro w depozycie na koniec maja bieżącego roku. Wynik ten jest tylko nieznacznie niższy niż rok wcześniej.

Rzecznik rozwoju Standard Life, Sinead Cullen powiedziała, że wiele odsetek uzyskanych z lokat jest stracone na rzecz podatków. Z lokaty retencji podatkowej (DIRT) pobiera się 41%, wraz z 4% PRI dla niektórych oszczędności. „Wielu deponentów zarabia teraz 1% lub czasami połowę z tego, co mogliby zarabiać, gdyby nie byli obciążeni podatkami” – dodała.