Menu
logo irlandia.ie

Ekologiczna gospodarka może stworzyć 10 tys miejsc pracy

Share

Szacuje się, że do 10 tysięcy nowych miejsc pracy może zostać utworzonych w związku z „zieloną” działalnością gospodarczą w Irlandii do 2015 roku.

 

ecologiaWedług nowego rządowego raportu, etaty mogą zostać dodane w ekologicznych działach usług finansowych, rolnictwa, gospodarki morskiej i turystyki.

 

Zielona” gospodarka wynosi na całym świecie ponad 3 biliony dolarów, zatrudnia ok 30 milionów pracowników. Przewidywany jest też rozwój na poziomie 3,7% rocznie w ciągu najbliższych lat.

 

Jako część planów, Rząd chce zapewnić średnio co najmniej 200 MW nowej energii ze źródeł odnawialnych, podłączonej do sieci, każdego roku. Chce również wprowadzić nowe przepisy dotyczącej nowych licencji morskich i systemu pozwoleń.

 

Richard Bruton mówi, że Rząd wprowadzi system Pay as You Save, zastępując system Better Homes Energy od 2014 roku. Będzie to również priorytetem badań i rozwoju w dziedzinach takich jak żywność, zrównoważonej morskiej energii odnawialnej czy inteligentnych sieci i miast.

 

Za pośrednictwem Enterprise Ireland, Rząd będzie współpracował z miejscowymi firmami, aby zidentyfikować i rozwinąć możliwości eksportu ekologicznych towarów i usług, a przez IDA Ireland chce chce przyciągnąć więcej „zielonych” spółek świadczących usługi finansowe w Irlandii.

 

Minister Bruton powiedział, że ekologiczny sektor gospodarczy jest sektorem, w którym Irlandia ma znaczny potencjał dla wzrostu zatrudnienia, ze względu na szybki wzrost tego sektora na świecie, naturalne dla kraju korzyści w sektorze, jak również przyjazność i otwartość gospodarcza irlandzkich firm.

 

Mamy również nowatorskie przedsiębiorstwa, zarówno rodzime jak i międzynarodowe, które już działają w tym sektorze, a także światowej klasy system badań i rozwoju” - dodał Bruton.

 

Powiedział również, że Rząd jest nakierowany na wzrost w wielu działalnościach „zielonej” gospodarki, takich jak odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, usługi finansowe, rolnictwo, turystyka, zarządzanie odpadami i wodą, ekologiczne produkty i usługi oraz niski poziom transportu węgla.

 

 

RTÉ