Menu
logo irlandia.ie

Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy podyktowały warunki Irlandii

Share
UE i MFW “zasugerowały” drastyczne cele dla nowego budżetu w Irlandii w grudniu 2011.

imf

Na pierwszy ogień mają pójść cięcia zasiłków Social Welfare. Mają też zostać wprowadzone mechanizmy zwiększania wpływów z tytułu podatku dochodowego - Income Tax, które będą polegać na obniżeniu progu podatkowego - personal income tax bands oraz kredytów podatkowych - tax credits.

W uaktualnionym dokumencie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy informują, że € 1.5 mld zostanie pozyskane z podwyższenia podatków a € 2.1 mld z cięć wydatków w sektorze budżetowym.

Dokument stwierdza, że cięcia będą mieć w obszarach zwolnień podatkowych z tytułu inwestowania we własne emerytury, wprowadzenia nowego podatku od nieruchomości i reformy podatków z tytułu dochodów kapitałowych. Potwierdza podniesienie podatku emisyjnego carbon tax, który został zawarty w czteroletnim planie rządowym.
Stwierdza, że cięcia w wydatkach obejmą “redukcję wydatków na cele społeczne”.

Irlandzki rząd zobowiązał się również do opublikowania nowego planu czteroletniego dla finansów publicznych jeszcze przed ogłoszeniem nowego grudniowego budżetu. W planie tym wyszczególnione zostaną aktywa państwowe, które będą musiały być sprzedane a także harmonogram ich sprzedaży.

Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy to instytucje, które są postrzegane w Irlandii jako wrogie interesowi bądź dalszemu rozwojowi kraju. Przez pożyczkę od tych instytucji w listopadzie 2010 Irlandia uzależniła się bezpośrednio od ich dyktatu. Obecnie prowadzone są zakulisowe rozmowy i działania na temat alternatywnej drogi dla Republiki. Irlandia Unii Europejskiej dziękuje. Nie bez przypadku i nadziei tak owacyjnie witano w Irlandii ostatnio Elżbietę królową brytyjską i Baracka Obamę prezydenta USA inwestując w organizację ich przyjazdu jednorazowo historycznie największą i rekordową kwotę pieniędzy.